Monthly Archives: December 2018

Trời mưa, đi xe máy, bạn nên mặc áo mưa nào cho an toàn?

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có hướng dẫn lựa chọn áo mư aphuf hợp khi đi xe máy dưới trời mưa, đây là một gợi ý hữu ích, bạn có thể tham khảo để đảm bảo an toàn cho những chuyến đi của mình. Theo UBATGTQG, nếu dùng áo mưa mặc […]